contact@agendadiasporei.com                                                                      
                                                                                                  
Site-ul nostru îşi anunţă cititorii că ediţia tipărită apărută la sfârşitul lunii octombrie la Roma, sub titulatura Agenda Italiei, nu are nicio legătură cu noi. * Precizăm că persoanele trecute în caseta redacţională, colegii noştri Cornelia Crîșmaru, Ana Ciuban, Lacrima Andreica şi Mihai Cinpoeru, neagă orice fel de implicare şi se delimitează ferm de acest ziar şi de conţinutul articolelor apărute acolo.

Priorităţile viitorului Guvern pentru Diaspora: reîntoarcerea românilor acasă şi recunoaşterea în ţară a calificărilor obţinute de aceştia în străinătate

Programul de guvernare al PSD va suferi câteva modifcări odată cu desemnarea unui nou prim-ministru şi, cel mai probabil, cu investirea de către parlament a noilor miniştri.

În ceea ce priveşte diaspora, Executivul îşi propune în noul Program de guvernare actualizarea legislaţiei în domeniul politicilor pentru diaspora pentru sprijinirea procesului de reîntoarcere a românilor din străinătate şi pentru încheierea de către autorităţile administraţiei publice locale de acorduri de înfrăţire sau cooperare şi cu autorităţile administraţiei publice locale din alte state pentru realizarea şi finanţarea unor obiective de investiţii.

"Aplicarea politicilor destinate românilor de pretutindeni se va face în noul cadru legislativ oferit de actualizarea, în 2017, a legii nr. 321/2006 privind regimul acordării finanţărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acţiunile privind sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora. Se va urmări, în continuare, adaptarea cadrului normativ existent la noile realităţi din comunităţile din diaspora", se arată în Programul de guvernare propus de PSD-ALDE.

Printre actualizările legislative se numără sprijinirea procesului de reîntoarcere a românilor din străinătate, în special prin facilitarea întâlnirii cererii cu oferta de muncă, precum şi oferirea de asistenţă şi consiliere în vederea reinserţiei pe piaţa muncii şi dezvoltării de iniţiative antreprenoriale.

"Se va urmări şi facilitarea procesului de recunoaştere în România a calificărilor formale şi informale obţinute de românii care au lucrat/lucrează în străinătate", se menţionează în document.

Totodată, se va avea în vedere modificarea cadrului legislativ, astfel încât acesta să permită autorităţilor administraţiei publice locale din România să încheie acorduri de înfrăţire sau cooperare şi cu autorităţile administraţiei publice locale din alte state pentru realizarea şi finanţarea unor obiective de investiţii, programe comune cultural sportive, de tineret şi educaţionale, stagii de pregătire profesională şi alte acţiuni.

În plan instituţional, Guvernul va urmări consolidarea capacităţii administrative a Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, în vederea unei mai bune coordonări a programelor şi proiectelor care au ca beneficiari românii de peste hotare, iar în acest sens, un rol important va reveni Grupului interinstituţional pentru românii din străinătate.

În programul de guvernare se arată că vor fi continuate programele prevăzute în strategia existentă în ceea ce priveşte diaspora. Astfel, se anunţă că programul "Constantin Brâncuşi" va fi continuat şi va fi susţinut prin măsuri precum: înfiinţarea a cinci noi centre culturale ale românilor de pretutindeni şi sprijinirea celor existente, realizarea de studii privind patrimoniul comunităţilor româneşti, promovarea artiştilor de origine română din străinătate, înfiinţarea Muzeului Românilor de Pretutindeni, în format virtual şi prin identificarea şi amenajarea unui sediu în Municipiul Bucureşti, recuperarea, restaurarea, întreţinerea de muzee, case memoriale, monumente istorice şi de artă. Astfel, se precizează că amenajarea Casei Memoriale "Aron Pumnul" din Cernăuţi şi organizarea în incinta acesteia a unui muzeu în memoria lui Mihai Eminescu şi Aron Pumnul vor constitui o prioritate.

De asemenea, vor fi continuate programele "Nicolae Iorga" - în domeniul educaţiei, "Andrei Şaguna" - în domeniul spiritualităţii şi tradiţiilor, "Mihai Eminescu" - în domeniul mass-media, "Dimitrie Gusti" - în domeniul societăţii civile. Şi proiectul "Descoperă şi Cunoaşte România" va continua.

În Programul de guvernare se stipulează că un obiectiv ce va beneficia de sprijinul Guvernului va fi "Centenarul 2018" prin susţinerea iniţiativelor locale de celebrare a Centenarului (prin crearea "Fondului Centenar 2018"), accesului la contribuţia pe care artişti de origine română din străinătate au avut-o la promovarea culturii româneşti, a acţiunilor de anvergură care să contribuie la promovarea valorilor româneşti în ţările unde există comunităţi semnificative de români, organizarea de conferinţe, seminarii, simpozioane, acţiuni culturale etc. cu această temă, iniţierea proiectului "Campioni Români în Diaspora", organizarea programului "Centenar prin înfrăţiri", campanie de înfrăţire a judeţelor din România şi sectoarelor Municipiului Bucureşti cu unităţi administrativ-teritoriale similare din statele unde există comunităţi de români, iniţierea proiectului "100 pentru Centenar", care urmăreşte premierea şi promovarea personalităţilor româneşti din afara graniţelor.

În document se mai arată că Guvernul va garanta exprimarea neîngrădită, de către toţi românii, a opţiunilor politice.

"Guvernul va asigura, în plan executiv, toate condiţiile pentru ca românii, inclusiv cei din afara graniţelor ţării, să îşi poată exercita dreptul de a-şi exprima opţiunile politice. În acelaşi timp, Guvernul va sprijini comunităţile româneşti în aşa fel încât să se asigure de respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului şi nediscriminării de către administraţiile ţărilor în care trăiesc. Guvernul va acorda sprijin şi servicii de asistenţă, în acord cu normele în domeniu şi cu statutul României, de stat membru al UE", se arată în Programul de guvernare.

În ceea ce priveşte raporturile bilaterale cu statele din vecinătate şi din Balcani în care trăiesc etnici români, Guvernul va urmări aplicarea corespunzătoare a normelor europene privind tratamentul minorităţilor naţionale aflate pe teritoriul unui stat, precum şi un echilibru între drepturile asigurate în acest domeniu minorităţilor naţionale de către statul român şi cele asigurate minorităţii române de pe teritoriul statului partener.

"Guvernul va acţiona pentru ca accesul lucrătorilor români pe piaţa muncii să se facă nediscriminatoriu. În acelaşi timp, Guvernul va contribui la consolidarea parteneriatului dintre autorităţile române din străinătate în vederea găsirii de soluţii noi la problemele cu care se confruntă cetăţenii, din perspectiva apărării drepturilor, libertăţilor şi demnităţilor românilor", mai prevede Programul de guvernare.

De asemenea, se arată că numărul consulatelor va creşte în funcţie de solicitările şi de condiţiile existente.

Rate this item
(0 votes)

Nu suntem noi!!!

Diaspora eroica

Un român, erou în Italia: A salvat o femeie cu dizabilităţi înainte de prăbuşirea unei clădiri. Şase persoane au murit

Un imigrant român a salvat o femeie cu dizabilităţi dintr-o clădire de trei etaje care după câteva secunde s-a prăbuşit (...)

Carte de vizita

Carte de vizita

Important pentru diaspora

Material informativ despre contractul de muncă, salariul minim, programul de lucru, concediul de odihnă, concediul medical, sănătate şi siguranţă etc. realizat de Inspecția Muncii Britanică.
Pentru încălcarea drepturilor de muncă sau exploatare prin muncă, puteţi contacta GLAA la: E-mail: intelligence@glaa.gsi.gov.uk, intelligence@glaa.gsi.gov.uk; Telefon: +44 (0)345 602 5020 sau linia de raportare confidențială, gratuită: 0800 432 0804
Harta interactivă a celor 378 de lăcaşe de cult româneşti din Italia. 

Prin intermediul acesteia sunt disponibile informaţii şi date de contact ale lăcaşelor de cult.
Harta interactivă a şcolilor din Italia unde se desfășoară cursuri de Limbă, Cultură și Civilizație Românească și lectorate de limbă română
Prin intermediul acesteia sunt disponibile informații despre unitățile de învățământ, dar și despre numărul grupelor și al elevilor, numele profesorului și adresa fiecărei școli incluse în program.
Cursul de Limbă, Cultură şi Civilizaţie Românească şi despre lectoratele de limbă română de la universităţi din Italia