REDACTIA | PUBLICITATE | CONTACT                                                                                                                                                             

Avocat diaspora

 

Drepturile şi obligaţiile personalului român trimis în străinătate, în dezbatere publică

Ministerul Afacerilor Interne supune dezbaterii publice proiectul Hotărârii Guvernului pentru completarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar.

Textul proiectului de act normativ este afişat şi poate fi consultat pe pagina de internet a instituţiei www.mai.gov.ro, la secţiunea Transparenţă decizională, precum şi la Centrul de Relaţii cu Publicul al M.A.I., din Piaţa Revoluţiei nr. 1 A, sector 1, Bucureşti.

Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate pot fi transmise in termen de 10 de zile calendaristice, calculate de la data publicării anunţului, pe adresa de e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Potrivit notei de fundamentare a proiectului, în condiţiile unui fenomen accentuat al migraţiei cetăţenilor români, la nivelul misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale României se înregistrează o creştere continuă a solicitărilor de eliberare a paşapoartelor simple, anul 2017 aducând, spre exemplu, un plus de aproximativ 30% (prin raportare la perioada similară din 2016), conform datelor existente la nivelul Ministerului Afacerilor Externe.

În notă se arată că a fost identificată ca viabilă soluţia completării Ordonanţei Guvernului nr. 83/2001 cu norme privind posibilitatea desfăşurării, la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României, a activităţilor de primire a cererilor pentru eliberarea paşapoartelor simple electronice şi a paşapoartelor simple temporare, de către personalul MAI cu atribuţii în domeniu, trimis în misiune temporară în străinătate, din cadrul serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple şi al Direcţiei generale de paşapoarte, la solicitarea justificată a Ministerului Afacerilor Externe şi care îşi va desfăşura activitatea sub coordonarea personalului diplomatic şi consular de la reprezentanţele respective.

Astfel, pentru acordarea drepturilor cuvenite acestui personal, este necesară completarea Hotărârii Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar.

Rate this item
(0 votes)

Publicitate

orange.ro

Publicitate

provident.ro%20

Publicitate

Publicitate

Publicitate

Opinie | Bogdan Hofbauer

De unde vine Ziua Păcălelilor pe 1 aprilie?

Ai făcut atâtea păcăleli de 1 aprilie, ai fost păcălit și tu de atâtea ori, dar fii sincer: știi de…

    GENERALE COMUNITATI SPECIAL JURNALISTI JURNALISTI JURNALISTI
     Diaspora  Italia  Interviuri  Marius Coţa  Simona Pop  Alina Breje
     Romania  Spania  Revista presei  Ana Ciuban  Anca Manolea  Carmen Vraniţani
     R. Moldova  Marea Britanie  Opinie  Cornelia Crismaru  Lacrima Andreica  Mihai Cinpoeru
       Alte comunitati  Cronica neagră  Alex Silaghi